Koelvers (0) Verse maaltijden (0)

Algemene voorwaarden

ASSORTIMENT

SAMEN Thuis Maaltijdservice voert een ruim assortiment aan maaltijden, zowel koelvers als ook vriesvers. Daarnaast levert SAMEN Thuis Maaltijdservice  een ruim assortiment aan soepen en desserts.
Tijdens de feestdagen zullen er speciale menu’s te bestellen zijn. Het reguliere assortiment en de feestmenu’s kunt u altijd terugvinden op deze website.  

VERPAKKING EN HOEVEELHEDEN

Alle maaltijdcomponenten zijn individueel verpakt. Deze verpakking is speciaal ontwikkeld en heeft als groot voordeel dat de folie vanzelf loslaat wanneer u de componenten in de magnetron opwarmt. U hoeft dus geen mes of schaar te gebruiken!

De hoeveelheden zijn aangepast aan de gemiddelde behoefte en staan duidelijk op de verpakking vermeld.

BESTELLEN

Bestellen gebeurt via de “Bestellijst”. Voor het plaatsen van de eerste en de daaropvolgende bestelling worden u twee bestellijsten toegestuurd. Voor het inleveren van de eerste bestelling wordt een eenmalige afspraak met u gemaakt. Daar wordt ook het tijdsblok van 3 uur vastgelegd, waarop elke week geleverd gaat worden. Op den duur zal u dan ook om toestemming worden gevraagd om automatisch te mogen afschrijven. Momenteel kunt u per overboeking betalen. De betaaltermijn is 7 dagen.
 
De tweede lijst levert u in bij de bezorger wanneer u de eerste bestelling ontvangt. Vervolgens ontvangt u bij elke levering een lege bestellijst welke u de eerstvolgende levering weer bij de bezorger kunt inleveren. U kunt ook een bestellijst invullen en doorsturen via de website www.samenthuismaaltijd.nl. Ook is het mogelijk om de antwoordcoupon van de SAMEN Thuis Maaltijd flyer te scheuren en deze op te sturen. Hier hoeft u geen postzegel op te plakken.  Houdt u rekening met een levertijd van ongeveer 1 week. De vriesverse maaltijden kunnen alleen per 6 tegelijkertijd besteld worden.

ONTVANGST

U dient tijdens het overeengekomen tijdsblok thuis te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen;

Indien u niet thuis kan zijn om de levering in ontvangst te nemen, dient u dit tijdig vooraf te melden aan SAMEN Thuis Maaltijdservice en een alternatief adres in de buurt op te geven, waar de maaltijden afgegeven kunnen worden. De bezorger levert de bestelling af aan de deur. Slechts in die gevallen waarin dat strikt noodzakelijk is betreedt de bezorger de woning om u te assisteren.
U zorgt ervoor dat u de ingevulde bestellijst voor de volgende levering klaar heeft liggen als er geleverd gaat worden. Slechts in die gevallen waarin dat strikt noodzakelijk is assisteert de bezorger u bij het invullen van de bestellijst.

OPSLAG

U dient ervoor te zorgen dat de maaltijden direct na aflevering opgeborgen worden in een goed functionerende koelkast waarbij de temperatuur van de maaltijdcomponenten beneden de 4 graden Celsius blijft. Vriesverse maaltijden dient u direct na ontvangst in de vriezer op te bergen. Maaltijden waarvan de houdbaarheidstermijn is verstreken dienen weggegooid te worden.

De verpakkingen van de koelverse maaltijden van SAMEN Thuis Maaltijdservice zijn bedoeld voor gekoelde opslag. De houdbaarheid is afgestemd op wekelijkse levering. U hoeft de maaltijdcomponenten dan ook niet in te vriezen. Invriezen mag uiteraard, maar dan dienen de maaltijdcomponenten na ontdooien onmiddellijk geconsumeerd te worden, en kan SAMEN Thuis Maaltijdservice geen verantwoording nemen voor eventuele verschillen in smaak en consistentie.

OPWARMEN

U dient ervoor te zorgen dat u bij het opwarmen van de maaltijden de opwarminstructie op de verpakking nauwgezet opvolgt, aangezien verkeerd opwarmen een negatief effect heeft op de maaltijdcomponenten.

Op de website www.samenthuismaaltijd.nl kunt u bij het kopje “Opwarmen” een handleiding lezen over het gebruik van de magnetron.

De verpakkingen van SAMEN Thuis Maaltijdservice zijn ontworpen en bedoeld voor het opwarmen in de magnetron, waarbij het de bedoeling is om elk bakje afzonderlijk op te warmen. Nadat het  bakje opgewarmd is verwijdert u de folie en kunt u de maaltijdcomponenten overhevelen op een bord.

KLACHTEN

SAMEN Thuis Maaltijdservice streeft ernaar een hoge constante kwaliteit te leveren. Desondanks kan het voorkomen dat er zaken misgaan, of dat de maaltijdcomponenten of onze dienstverlening niet voldoen aan uw verwachtingen. Aarzelt u dan niet en laat ons dit weten. Ook als u verbetersuggesties heeft vernemen wij dat graag van u.

Klachten dienen bij voorkeur nog dezelfde dag, maar uiterlijk de dag na levering aan SAMEN Thuis Maaltijd kenbaar gemaakt te worden.

Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk gemeld te worden. Dit kan middels een klachtenformulier welk door de bezorger ofwel op de website ingevuld wordt. In dringende gevallen kunnen klachten uiteraard ook telefonisch doorgegeven worden. In het geval van kwaliteitsklachten dient u het betreffende product te bewaren zodat SAMEN Thuis Maaltijdservice de mogelijkheid heeft het betreffende product op te halen teneinde de klacht te kunnen behandelen. Kwaliteitsklachten zonder dat SAMEN Thuis Maaltijdservice het product heeft kunnen beoordelen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

BETALING

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek wordt u gevraagd om elke week per overboeking het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te betalen. Helaas werken de banken niet mee, zodat we nog geen automatische incasso kunnen aanbieden. We hopen dat dit met een half jaar is opgelost. Elke week laat de bezorger de rekening voor de geleverde maaltijden bij u achter, zodat u precies ziet wat u dient te betalen.

AANSPRAKELIJKHEID

U bent na levering verantwoordelijk voor het op correcte wijze bewaren/vers houden van de maaltijden. Het bewaaradvies voor koelverse maaltijden is in de koelkast beneden 4 graden Celsius. Voor de vriesverse maaltijden is het bewaaradvies in de vriezer beneden -4 graden Celsius.

Bestelde maaltijdcomponenten dienen te worden afgenomen c.q. te worden betaald. Reeds geleverde maaltijden worden niet teruggenomen door SAMEN Thuis Maaltijdservice.

SAMEN Thuis Maaltijdservice is niet aansprakelijk indien maaltijden niet geleverd kunnen worden in geval van overmacht c.q. ten gevolge van een situatie die buiten haar invloedsfeer ligt. In dat geval zullen de niet geleverde maaltijden niet gedeclareerd worden.

SAMEN Thuis Maaltijdservice behoudt het recht om prijzen in alle redelijkheid te kunnen verhogen.

U dient op het aanmeldingsformulier van SAMEN Thuis Maaltijdservice te vermelden wie benaderd dient te worden in het geval van calamiteiten of andere zaken van dringende aard.

OVERIG

Alle medewerkers van SAMEN Thuis Maaltijdservice zijn verplicht tot geheimhouding ter bescherming van uw privacy.

Voor alle overige zaken welke niet middels deze overeenkomst geregeld zijn, verklaren wij van toepassing de “Algemene voorwaarden voor de levering aan consumenten” zoals deze opgemaakt is door de Kamer van Koophandel. Deze is terug te vinden op de site www.kvk.nl